производство на гъбен мицел

Производството на мицел преминава през шест етапа, като през всеки етап се осигурява специална обработка на зърното с цел получаване на висококачествен краен продукт – мицел.

ВАРЕНЕ – През първия етап зърното се сварява до определена температура с цел увеличаване на влажността му, след което се охлажда и обработва със специални пудри /прахове/.

ПЪЛНЕНЕ НА ТОРБИ – След като сварените вече зърна са объркани с пудрата, те се пълнят в специални снабдени с филтър торбички, които позволяват на зърната да дишат.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – На този етап торбичките се стерилизират при спазване на определена температура с цел избягване на различни зарази. След това те се преместват в специални стерилни помещения за охлаждане.

ЗАРАЗЯВАНЕ – След като зърната са се охладили, торбите се заразяват със спорите на съответния щам гъба, след което се запечатват.

ЗРЕЕНЕ – След посявката торбичките се преместват в термостатни помещения, където узряват. Периодично торбичките се разклащат с цел спорите да попаднат равномерно в торбата.

СЪХРАНЕНИЕ И СПЕДИЦИЯ – След като заразата обхване цялата торба, продукцията се преглежда внимателно и се съхранява в хладилни камери, готова за спедиция.

Контакти

Булмицел - производство на гъбен мицел
ул. “Свети Димитър” 2
с. Гълъбово,
oбщина Куклен
област Пловдивска
тел. +35931192380
моб. +359888959788
office@bulmycel.com

научи още